Klimatyzacja to proces, w którym powietrze w budynku poddaje się obróbce. Powietrze dostarczane do pomieszczeń jest poddawane zabiegom technicznych, które maja zapewnić jego określone parametry takie jak temperatura czy wilgotność. Gdy zadaniem klimatyzacji  jest zapewnienie dobrych warunków dla użytkowników, mówimy o klimatyzacji komfortu. Gdy konieczność klimatyzowania pomieszczeń jest podyktowana wymaganiami technologicznymi na przykład podczas procesów produkcyjnych mówimy o klimatyzacji przemysłowej. W jeszcze innych warunkach stosuje się klimatyzację precyzyjną – zapewniającą możliwość utrzymania założonych parametrów powietrza z bardzo dużą dokładnością. Rozwiązania takie stosuje się głównie w serwerowniach.


Klimatyzacja najczęściej jest kojarzona z chłodzeniem powietrza. Jednak prawdziwa klimatyzacja to zarówno chłodzenie, jak i podgrzewanie powietrza, ale także jego nawilżanie lub osuszanie i oczyszczanie z zanieczyszczeń.


Klimatyzacji nie należy mylić z wentylacją. Klimatyzacja może stanowić wraz z wentylacją jeden wspólny układ, który nie tylko wymienia powietrze w budynku, ale także utrzymuje parametry powietrza na oczekiwanym przez użytkowników poziomie. Najczęściej w budynkach wyposażonych w pełny układ wentylacyjno-klimatyzacyjny jest ustalona zarówno temperatura jak i wilgotność powietrza.


Aby zapewnić żądane warunki konieczne jest zainstalowanie rozbudowanej instalacji. Możliwych jest wiele koncepcji. Aby schłodzić pomieszczenie trzeba usunąć z nich nadmiar ciepła. Można to osiągnąć doprowadzając do pomieszczeń schłodzone powietrze lub za pomocą odpowiednich urządzeń schładzać powietrze znajdujące się w pomieszczeniu.